บริษัท เอ็น9-ไพล์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ปูนมอร์ตาร์ แตกต่างจากปูนทั่วไปอย่างไร

ปูนสำเร็จรูป หรือ ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป จะเป็นปูนที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดละเอียด และสารพิเศษ โดยมีการควบคุมสัดส่วนการผสมและคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความสม่ำเสมอและสะดวกต่อการใช้งาน เพียงฉีกถุงผสมน้ำก็สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทรายหรือสารเคมีเพิ่มเติม ซึ่งปูนแต่ละถุงจะแยกประเภทการใช้งานเลย ไม่ว่าจะเป็น ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานก่อทั่วไป งานฉาบทั่วไป งานฉาบละเอียด งานเทปรับพื้น งานซ่อมอเนกประสงค์ เป็นต้น แต่มีข้อจำกัดคือ ปูนแต่ละถุงจะใช้ได้เฉพาะสำหรับงานนั้นๆ ไม่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้ ตัวอย่างเช่น ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อทั่วไปจะใช้สำหรับงานก่อผนังอย่างเดียว ไม่สามารถนำมาฉาบผนังได้ เป็นต้น

การใช้ปูนเสือมอร์ตาร์ หรือปูนเสือสำเร็จรูป จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของช่างลง ทำงานง่าย อีกทั้งช่วยลดปัญหาปูนทรายไม่ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องของคุณภาพและขนาดเม็ดทรายที่ไม่เหมาะสม มีสารเคมีหรือสิ่งอื่นเจือปนอยู่ รวมถึงเรื่องการผสมที่ไม่ได้สัดส่วน (ขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างแต่ละคนที่ใช้สัดส่วนการผสมไม่เหมือนกัน) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อคุณภาพของงานได้ทั้งสิ้น

ปูนเสือมอร์ตาร์

Tags: ปูนเสือมอร์ตาร์, ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป, จำหน่ายปูนเสือมอร์ตาร์, จำหน่ายปูนซีเมนต์สำเร็จรูป, ขายปูนเสือมอร์ตาร์, ขายปูนซีเมนต์สำเร็จรูป, สินค้าวัสดุก่อสร้าง SCG | โทร: 02-301-0150, 081-641-6780 (คุณเอ)