บริษัท เอ็น9-ไพล์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ไม้เทียม หรือ ไม้สังเคราะห์ คือ วัสดุทดแทนไม้ที่มีไม้จริงในรูปแบบต่างๆ เช่น เกล็ดไม้ ชิ้นไม้ขนาดเล็ก ผงไม้ เส้นใย เป็นส่วนผสมร่วมกับวัสดุประเภทอื่นๆ โดยวัสดุที่เกิดขึ้นจะเรียกว่า “วัสดุประกอบ” (Composite Materials) ซึ่งใช้ผลิตเป็นไม้สังเคราะห์ประเภทต่างๆ เช่น

เส้นใยเซลลูโลสผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เรียกว่า ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fibercement)

ผงไม้ผสมกับพลาสติก เรียกว่า WPC หรือ Wood Plastic Composite

– ชิ้นไม้ขนาดเล็กผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เรียกว่า ไม้อัดซีเมนต์ หรือ แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง (Wood Cement Board หรือ Cement Bonded Particle Board)

– ผงไม้และเส้นใยผสมกับกาวสังเคราะห์ เรียกว่า แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF หรือ Medium Density Fiber Board)

วัสดุเหล่านี้จะถูกทำเลียนแบบให้มีสีสัน รูปร่างหน้าตา หรือคุณสมบัติใกล้เคียงกับไม้ เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานทดแทนไม้จริงได้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งแผ่น ไม้ ไม้พื้น ไม้ระแนง ไม้รั้ว ไม้ฝา ฯลฯ เป็นการช่วยลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และช่วยลดข้อจำกัดบางอย่างของไม้จริง เช่น มีอัตราการยืด-หดตัวต่ำกว่าไม้ มีขนาดเป็นมาตรฐานสะดวกในการตัดแต่งใช้งาน มีราคาถูกกว่าไม้จริง เป็นต้น

ไม้เทียม สมาร์ทวูด ไม้ไวนิล

Tags: ไม้เทียม, สมาร์ทวูด, ไม้ไวนิล, จำหน่ายไม้เทียม, จำหน่ายสมาร์ทวูด, จำหน่ายไม้ไวนิล, ขายไม้เทียม, ขายสมาร์ทวูด, ขายไม้ไวนิล, บริการไม้เทียม, บริการสมาร์ทวูด, บริการไม้ไวนิล, สินค้าวัสดุก่อสร้าง SCG | โทร: 02-301-0150, 081-641-6780 (คุณเอ)